Varför du blir spelberoende

Spelberoende innebär förenklat att man inte kan kontrollera omfattningen av sitt spelande och att detta i sin tur leder till negativa känslomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. De allvarliga konsekvenserna av ett spelberoende drabbar inte enbart spelaren, utan även nära och kära. Tidiga tecken på att man lider av ett spelberoende är bland annat att man blir irriterad om man inte får spela, att man spelar för att dämpa nedstämdhet och att man ljuger för sina anhöriga om saken.

Bakomliggande orsaker till spelberoende

Studier visar att alla kan bli beroende, men troligtvis drabbas trots allt inte vem som helst. En rad faktorer behöver samverka för att ett beroendet ska utvecklas och bibehållas. Den första kategorin av dessa faktorer är sociala, såsom långtidssjukskrivning, ensamhet eller arbetslöshet. Psykologiska faktorer som spelberoendekan bidra är ångest, depression och dålig självkänsla, medan de biologiska aspekter som påverkar är det faktum att spelandet upplevs lustfyllt. Slutligen inverkar utbudet och tillgänglighet av spel. Samverkar alla dessa fyra kategorier är risken stor att individen med tiden får ett beroende.

Det finns med andra ord ingen specifik orsak till att en spelare utvecklar ett spelberoende. Forskning visar dock att barndomsupplevelser, genetiskt arv och miljö kan ha stor inverkan. På en praktisk nivå innebär detta att en förälder med spelberoende kan få barn som i sin tur utvecklar samma problem och att man befinner sig i riskzonen om man har tillgång till ett stort spelutbud.

Att lida av ett [spelberoende] är en allvarlig diagnos. Är man beroende av spel kan det jämföras med en narkoman som är beroende av droger. I takt med att beroendet utvecklas spelar spelaren vanligtvis för större summor för att få ut samma spänning av upplevelsen. Spelaren drabbas dessutom av grymma abstinenssymptom såsom illamående, ångest, huvudvärk, trötthet och hjärtklappning om denne inte får spela. Vanligtvis berättar inte heller drabbade att man är spelberoende, vilket leder till ekonomiska svårigheter, gräl med anhöriga och misstänksamhet på jobbet. Många försöker att kontrollera spelandet på egen hand, men för att verkligen lyckas bli spelfri behöver man söka professionell hjälp.