Träna hjärnan med spel

Allt fler forskare har kommit fram till att hjärnan kan tränas med hjälp av olika spel. De mer traditionella alternativen är exempelvis schack, korsord och sudoku. Faktum är att det inte finns något spel som skulle vara spelsämre än andra när man önskar att träna hjärnans verksamhet. Allt som människan gör i vardagen stimulerar hjärnan, men särskilt spel i diverse variationer har visat sig vara fenomenal hjärngymnastik.

Idrottsförening som tillämpar spel för hjärnan

Idrottsföreningar runt om i landet har börjat sätta allt större fokus på att även hjärnan mår dåligt utan träning. Därför har flera tränare fått utbildning i hur idrottarna kan utmana tankeverksamheten genom att använda flera områden samt göra nya kopplingar. Aktiverar man de otränade sektionerna i hjärnan kan man använda sig av dessa fördelar på helt nya sätt i vardagen.

Som idrottsförening handlar det om att förverkliga hjärngymnastiken genom att förvirra hjärnan eftersom detta innebär att man måste tänka annorlunda. En idrottsförening har låtit dess medlemmar utöva andra grenar än de som man är van vid, som att använda motsatt arm i kastgrenar eller springa 100 meter baklänges. En högerhänt människas hjärna är nämligen tränad att specifikt använda kroppens högra del. Använder man i så fall den vänstra delen av kroppen görs kopplingar mellan hjärnhalvorna som bidrar till ett bättre samarbete.

Ett annat knep som en idrottsförening har använt sig av för att träna hjärnan är att väcka idrottarnas minne. Idrottarna får då i uppgift att gräva efter ett namn på en specifik idrottsförening som idrottaren varit aktiv i långt tillbaka i tiden. Exempelvis kan de atleter i vuxen ålder försöka komma ihåg namnet på den idrottsförening som de tävlade mot i yngre ålder under en specifik tidpunkt. Är det fråga om juniorer i en idrottsförening kan man däremot träna hjärnan genom att använda fler sinnen än vanligt på ett roligt sätt. Hoppar man till exempel längd kan man göra det barfota för att känna sanden mellan tårna eller försöka uppskatta längden med hjälp av synen vid kulstötning.