Positiv förstärkning – aldrig bestraffning

Man har forskat inom hundars inlärningspsykologi i över 200 år och genom otaligt många experiment har man kommit fram till genombrott inom såväl negativ som positiv förstärkning. En grundläggande faktor inom ämnet är att träningen behandlar både ägaren och djuret. Ägarens beteende inverkar direkt positivpå hundens olika handlingar och bidrar till hur framgångsrik träningen blir. I praktiken lyckas man bäst genom att koncentrera träningen till positiv förstärkning, men till denna behöver finnas en motpol. Detta innebär dock inte bestraffning, eftersom hunden enbart far illa på så sätt. Det finns en väldigt bra artikel som pratar om hur man kan uppfostra sina hundar med mjuka metoder, du hittar den på busvallens.se/mjuka-metoder.

Positiv utveckling för din hund

Positiv förstärkning innebär kortfattat att hunden ska lära sig något och att man tillsammans ska uppleva glädjen av ett gott samarbete. Syftet med träningen är att hunden ska inse att om denne lyder ägarens kommando belönas beteendet. Nackdelen med den positiva förstärkningen är dock att ägaren ständigt borde förbättra belöningen för att hunden ska hållas intresserad. Därmed behöver man ha en negativ motpol till den positiva förstärkningen, vilket i de flesta fall förverkligas genom att ta bort något. För att nämna exempel är en förstärkning att hunden får leka med sin favoritleksak som positiv belöning. Gör hunden däremot fel kan leksaken tas bort, vilket självfallet upplevs negativt.

En hund lär sig vanligtvis bäst genom en kombination av negativ och positiv förstärkning. Bestraffning rekommenderas å andra sidan aldrig, eftersom hunden ofta blir rädd, passiv och stressad. Hundar som har ”uppfostrats” med hårda metoder kan också börja bitas, morra eller vara störande på andra sätt. Vill man att hunden ska fungera självständigt och lita på sin ägare lönar sig alltid hundträning med positiv förstärkning i fokus. Visserligen ställer metoden högre krav på ägaren, som måste komma på tänkbara belöningar, men under processens gång underlättas arbetet. Smekningar, lek, godis, leksaker och uppmuntran är alla bra exempel på belöningar som kan anpassas efter olika övningar.