Hundträning och hundpsykolog

För att få en lydig och samarbetsvillig hund krävs en god grund att stå på. I praktiken förverkligas detta bäst genom ordentlig hundträning tillsammans med en utbildad hundpsykolog. Med professionell hjälp kan man skapa ett oerhört starkt band mellan hunden och dess ägare, vilket gynnar båda parterna. Eftersom hundpsykologen besitter kunskap i hundträning blir processen dessutom rolig, vilket bidrar till att hunden faktiskt vill träna. Planerar man att tävla med sin hund inom hundsport är träningen ett självklart val för att nå framgångar inom den aktuella grenen. Detsamma gäller om man har funderingar på att ställa upp i hundutställningar är det ännu viktigare att påbörja träningen korrekt från början.

Hundträning av valp och unghund

Hundträning med en hundpsykolog är nödvändigt om man som ägare upplever att hunden har problematik med sitt beteende. Innan en utredning påbörjas rekommenderas dock att man besöker veterinären för att utesluta sjukdoms- eller smärttillstånd. När detta uteslutits kartlägger man tillsammans hundens bakgrund, historik och stressfaktorer. Samtidigt kartläggs ägarens och hundens vardag, samt vilka fasta rutiner som följs. Utgående från dessa faktorer fås en djupare förståelse av hundens beteende och möjliggör att hundträningen kan hundträningplaneras efter det unika djurets behov.

Redan när valpen är mellan 2-4 månader gammal kan man påbörja hundträning. I detta skedet kan ägaren få hjälp med att lära hunden var den ska uträtta sina behov, var den ska sova och att inte använda sina tänder vid lek. Hunden kan även behöva hjälp med att lära känna sina nya familjemedlemmar och eventuella andra husdjur. Genom att konsultera en legitimerad hundpsykolog om hundträning kommer valpen garanterat att anpassa sig snabbt till miljön och socialiseras utan större problem.

När hundträningen gäller unghundar är möjligheterna oändliga. Hundpsykologen kan lära ägaren olika övningar i såväl kommandon som lydnad. En hund kan vid sex månaders ålder exempelvis effektivt läras att lystra, ligga, gå vid sidan, låta bli något eller stå kvar genom hundträning. Med en ordentlig grundträning kan man senare avancera i bland annat apportering, klickerträning, spårning eller övervinning av rädslor.