Varför hundar gör dig lycklig

Den som känner sig deppig, nedstämd eller omotiverad i vardagen kan med stor fördel pröva en alternativ väg till inre balans och lycka. Alla som någon gång har haft ett eget husdjur vet hur glädjande det känns när man kommer hem och möts av ovillkorlig kärlek. Hundar är ett av de husdjur som alltid älskar en oavsett vad omvärlden skulle säga. Forskning har nyligen bevisat att bara bilder på söta hundar påverkar samma områden i människans hjärna som droger, god mat och sex. När man klappar djur frigörs med andra ord hormonet oxytocin, som bidrar till att människan mår bra.

Hundar bidrar till välbefinnande

Må bra-hormonet oxytocin frigörs hos människan vid beröring och produceras när man känner njutning eller välbehag. Hormonet behövs för att man ska känna sig såväl lugn som trygg, men bidrar även till att man tycker om att umgås med andra och hålls frisk. Det finns officiella undersökningar som visar tydliga positiva effekter av att ha djur på exempelvis äldreboenden eller vårdhem. Vissa studier visar till och med att de som har smittats med HIV är mindre deprimerade om de har kontinuerlig kontakt med hundar. På så sätt har man konstaterat att oxytocinet dämpar olika former av ångest.

Ahundartt ha hundar som husdjur har även andra positiva effekter bortsett från frigörandet av oxytocin. Man blir exempelvis tvungen att gå ut och röra på sig, vilket i sig har en stor mängd fördelar. Hundar har även visat sig vara fenomenalt bra på att läsa av känslolägen, samtidigt som människan utan bekymmer kan läsa av hundars känslor. Träffar man hundar som glatt och ivrigt viftar med sina svansar är det så gott som omöjligt för en människa att inte själv bli lycklig. Terapeuter drar i dessa fall paralleller till mindfulness, vilket innebär att man ska leva i nuet. En stor del av ångest handlar nämligen om att man psykiskt har fastnat i det förflutna, men hundar lever alltid för stunden. Därmed tvingas även människan att vara närvarande och belastas mindre av det som har varit.