Psykologhjälp vid hasardspelsyndrom

Ett av de tidigaste tecknen på hasardspelsyndrom karakteriseras av att spelaren har svårigheter med att sätta gränser gällande hur mycket pengar som används hasardspelsyndromoch hur mycket tid som läggs ner. Detta kan i sin tur snabbt leda till problem med sina anhöriga, arbetet och ekonomin. Att tidigt märka av symptomen vid hasardspelsyndrom underlättar såväl behandlingen som sjukdomsinsikten. De tre vanligaste tecknen är att man spelar för mycket större summor än vad man har tänkt, att spelandet tar upp mycket tid och att man inte kan sluta spela trots negativa konsekvenser för relationer, ekonomi eller hälsa.

Hasardspelsyndrom kan drabba alla

Hasardspelsyndrom kallas även för spelberoende och är en diagnos som ställs av en legitimerad psykolog. För att få diagnosen hasardspelsyndrom behöver man uppfylla färdigt uppsatta kriterier. Exempelvis måste man ständigt tänka på spel, alltid spela för mer pengar för att uppnå spänning, misslyckas med begränsning av speltiden och försöka vinna tillbaka de summor som man har förlorat. Orsaker till varför man drabbas av hasardspelsyndrom varierar, men forskning visar att exempelvis tillgängligheten till spel och försök till att dämpa ångest tydligt bidrar. En vanlig missuppfattning är att enbart män lider av hasardspelsyndrom, men det är nästan lika vanligt i dagsläget att vara en kvinna med spelmissbruk.

Så fort misstanke finns om att man själv eller ens anhörige lider av hasardspelsyndrom bör man få psykologhjälp. På så sätt får man i ett tidigt skede hjälp med att kartlägga spelandet som helhet, dess olika konsekvenser och bakomliggande orsaker till hasardspelsyndromet. Vanligtvis sätter man också upp en budget som ska försöka hållas och funderar på vilka andra hälsosamma sätt som man istället kan använda sina pengar på. Har man väldigt stora skulder får man praktiskt stöd genom att tillsammans med psykologen kontakta kommunens budget- och skuldrådgivning.

Oavsett om man söker psykologhjälp eller inte för sitt spelande lönar det sig att stänga av sig från alla spelsidor som man brukar besöka. På de allra flesta onlinecasinon kan man på egen hand stänga av sitt spelkonto. Är man inte beredd att göra detta kan man istället sätta en passande beloppsgräns för insatserna.